SuperMap GIS 10i(2020) 技术体系

    在 SuperMap GIS 10i (2020) 中,超图软件进一步完善了 GIS 基础软件五大技术体系 (BitDC),即大数据 GIS、人工智能 GIS、新一代三维 GIS、分布式 GIS 和跨平台 GIS 技术体系。

SuperMap GIS 10i 技术体系(BitCC)
SuperMap GIS 10i(2020) 技术体系(BitDC)